Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Oznámení o aktualizaci 2. výzvy k ...

Oznámení o aktualizaci 2. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 v rámci Operačního programu Technická pomoc

15.01.2014: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změny provedené ve 2. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 (dále jen „Výzva“). Změny jsou platné od 15. 1. 2014.
Ve Výzvě došlo k terminologickému upřesnění u strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS pro období 2014–2020. Dále byla doplněna informace týkající se zpětně uznatelných výdajů. Za způsobilé výdaje lze zpětně uznat jen takové výdaje v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), pokud bylo postupováno v rámci interních předpisů organizace příjemce pro zadávání veřejných zakázek v režimu Zákona.

Plné znění aktualizované výzvy naleznete pod Dokumenty – Výzvy – Výzva č. 2.

Štítky:

OPTP, výzvy