Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Oznámení o změně 1. výzvy k podávání ...

Oznámení o změně 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 v rámci Operačního programu Technická pomoc k 1. 2. 2013

29.01.2013: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změny provedené v 1. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 (dále jen „Výzva“) vyhlášené dne 14. května 2008. Změny jsou platné od 1. 2. 2013.
Ve Výzvě došlo mj. k prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu do 30. 6. 2014 a data ukončení realizace projektů do 31. 12. 2015 s ohledem na efektivní dočerpání alokace programu. K prodloužení obou termínů dochází tak, aby ze strany příjemců mohly být připraveny a předloženy další projekty pokrývající financování jejich aktivit až do konce roku 2015, kdy končí způsobilost výdajů v programovém období 2007 – 2013. Všechny změny Výzvy jsou popsány níže:
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu – 30. 6. 2014.
  • Ukončení realizace projektů – 31. 12. 2015.
  • Oprávnění žadatelé – odstraněn bod týkající se Pověřených auditních subjektů v důsledku jejich centralizace pod Ministerstvo financí – Auditní orgán.
  • Formální podmínky přijatelnosti projektu -  s ohledem na zahájení provozu nového webu SF byl aktualizován odkaz, kde je uložena Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP.

Plné znění aktualizované výzvy naleznete na stránce Dokumenty ve složce Výzvy.

Štítky:

OPTP, Výzvy