Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Oznámení o změně výzvy č. 1 k ...

Oznámení o změně výzvy č. 1 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

01.02.2018: Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 1 k předkládání žádostí o podporu vyhlášené dne 31. srpna 2015. Změna je účinná od 1. února 2017.
Plné znění aktualizované výzvy č. 1 včetně Odůvodnění změny výzvy s přehledem provedených změn naleznete pod http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty (složka Výzvy).