Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Oznámení o změně výzvy č. 3 a č. 4 k ...

Oznámení o změně výzvy č. 3 a č. 4 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

12.12.2017: Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 3, která byla vyhlášena dne 12. října 2015 a ve výzvě č. 4, která byla vyhlášena 15. června 2016. Změny ve výzvách č. 3 a č. 4 jsou účinné od 11. prosince 2017.
Plné znění aktualizované výzvy č. 3 a výzvy č. 4 včetně Odůvodnění změny výzvy s přehledem provedených změn naleznete pod http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty (složka Výzvy).