Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Příprava programového období 2014 - 2020

Příprava programového období 2014 - 2020

20.09.2012: Z OPTP jsou mimo jiné financovány projekty vztahující se k přípravě programového období 2014 – 2020. Jedním z nich je projekt s názvem „Příprava programového období 2014 – 2020 analýzy a poradenství“, který v souladu s Programovým dokumentem OPTP realizuje pověřený útvar MMR.
Projekt byl zahájen v březnu 2012 a je zaměřen na zajištění potřebných podkladů a analýz, zpracování strategických dokumentů pro období 2014 – 2020 a koordinaci činností spojených s přípravou dalšího programového období. Z finančních prostředků OPTP se tak zajistí např. podpora přípravy strategického dokumentu pro programové období 2014 – 2020 (Dohoda o partnerství) a jeho SEA hodnocení, dále expertízy, studie a konzultace k socioekonomickému rozvoji regionů ČR a ČR jako celku nebo ex-ante hodnocení přípravy programového období 2014 – 2020.