Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Programový dokument Operačního programu ...

Programový dokument Operačního programu Technická pomoc pro období 2014–2020

13.06.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh programového dokumentu Operačního programu Technická pomoc pro období 2014–2020. Znění programového dokumentu navazuje na Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020 uzavřenou mezi Evropskou komisí a vládou České republiky.
Strategie Operačního programu Technická pomoc 2014–2020  má podpůrný charakter a zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Operační program Technická pomoc 2014–2020 se zaměřuje především na odstranění překážek na úrovni vstupů ostatních operačních programů a nemá tak přímý vliv na dosažení cílů Evropa 2020 a cílů Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020. Cílem je hlavně podpora činností, které k jejich naplňování budou nepřímo přispívat.

Operační program Technická pomoc 2014–2020 bude financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR). Výše přidělených finančních prostředků na technickou pomoc v České republice je omezena 4 % alokace ESIF a nesmí přesáhnout hranici 10 % EFRR. V souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014–2020 je pro Operační program Technická pomoc 2014–2020 alokováno 1,87 % prostředků z EFRR, což v absolutním vyjádření činí 223 704 582 EUR.