Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Školení pro příjemce OPTP - veřejné ...

Školení pro příjemce OPTP - veřejné zakázky z pohledu hodnotitele

17.08.2012: V souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a aktualizací Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, připravil Řídicí orgán OPTP ve spolupráci s metodickým útvarem pro veřejné zakázky na MMR a se společností eNovation školení pro příjemce OPTP zaměřené na postupy otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci realizace veřejných zakázek.
Školení obsáhne zejména:

1) činnost komise pro otevírání obálek (ustanovení komise; počet členů; otevírání obálek „ihned“; účast uchazečů na otevírání obálek; co je to úplnost nabídky; průběh kontroly úplnosti nabídek; vyřazení nabídky; proces otevírání nabídek podaných v elektronické podobě; protokol o otevírání – náležitosti; přílohy protokolu, vše v režimu ZVZ s upozorněním na rozdílnou úpravu v Závazných postupech);

2) činnost komise (zvláštní, hodnotící) v souvislosti s posouzením kvalifikace (kvalifikace, včetně dokladů, kterými se prokazuje; stáří a pravost dokladů; prokazování kvalifikace subdodavatelem; podání společné nabídky; postup v případě požadavku na objasnění či předložení informací a dokladů; důsledky nesplnění prokázání kvalifikace; náležitosti protokolu o posouzení kvalifikace, vše v režimu ZVZ s upozorněním na rozdílnou úpravu v Závazných postupech);

3) činnost hodnotící komise (ustanovení komise, počet členů, složení, jednání komise; prohlášení o nepodjatosti; pozvánka na jednání v souvislosti s posouzením nabídek (mimořádně nízká cena; žádost o vysvětlení či doplnění nabídky; vyřazení nabídky) a v souvislosti s hodnocením nabídek (hodnocení dle kritérií; protokol o jednání; zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, vše v režimu ZVZ s upozorněním na rozdílnou úpravu v Závazných postupech);

4) upozornění na nejčastější chyby (např. rozdíl mezi zadávacím a výběrovým řízením; termín „vyřadí“ a „vyloučí“; chyby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídky; chyby v protokolech o jednání komise apod.).

Školení proběhne v úterý 11. září 2012 od 13 hodin (max. do 17 hod.) v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1). Registrace je možná do 4. září 2012 a registrační formulář je k dispozici zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/Jak-na-fondy/Aktualni-seminare/Praha/Verejne-zakazky-z-pohledu-hodnotitele-(pro-prijemc.

Těšíme se na Vaši účast.