Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Školení pro příjemce v OPTP

Školení pro příjemce v OPTP

22.02.2013: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) uskutečnil dne 19. 2. 2013 školení pro příjemce v OPTP, které bylo zaměřeno na problematiku nastavování hodnotících kritérií při zadávání veřejných zakázek v OPTP.
Školení se zúčastnilo cca 40 zástupců příjemců, zastoupeni byli například zástupci Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj.
Dané téma prezentovali a s přítomnými zástupci příjemců OPTP diskutovali zástupci Odboru veřejného investování MMR (OVI). Hlavním obsahem školení byla teoretická východiska i praktická doporučení pro nastavení hodnotících kritérií včetně vysvětlení způsobů hodnocení na konkrétních případech. Část školení byla také věnována tematice obsahu a rozsahu Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Přínosná byla diskuze, kde účastníci školení konzultovali se zástupci OVI  své zkušenosti a problémy, s nimiž se v dané oblasti potýkají.

Prezentace ke školení