Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Třetí Monitorovací výbor OPTP podpořil ...

Třetí Monitorovací výbor OPTP podpořil systémová řešení publicity, vzdělávání a absorpční kapacity

25.06.2009:
Praha, 25. června 2009: Třetí zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (MV OPTP) se uskutečnilo 16. června 2009 v pražském hotelu Olympik za účasti představitelů Evropské komise.
Na jednání byla představena systémová řešení v oblasti publicity, vzdělávání a absorpční kapacity. Od začátku programového období bylo schváleno 17 Osnov rámcových projektů v celkové výši 259 525 604 EUR.
  
V rámci nich bylo Výběrovou komisí schváleno 42 projektů v celkové hodnotě 61 214 163 EUR, přičemž nejvíce schválených projektů se vztahuje k prioritní ose 3 Administrativní a absorpční kapacita (25 projektů) a k prioritní ose 2 Monitorování (10 projektů). V rámci prioritní osy 1 Podpora řízení a koordinace bylo schváleno 5 projektů a v rámci prioritní osy 4 Publicita celkem 2 projekty.
 
Na zasedání byl schválen Statut MV OPTP a Výroční zpráva OPTP za rok 2008. Účastníci se seznámili se stavem implementace OPTP, Akčním plánem v oblasti administrativní kapacity a Ročním komunikačním plánem pro rok 2009. Členové MV OPTP zároveň upozornili na to, že je potřeba urychleně realizovat vzdělávací aktivity a souhlasili s návrhem Ministerstva pro místní rozvoj na centrální zajištění kurzů obecného vzdělávání.
 
Dalším bodem programu bylo schválení Evaluačního plánu OPTP pro období 2007–2013 a Ročního evaluačního plánu pro rok 2009. Na závěr byly prezentovány a schváleny změny v indikátorech OPTP v návaznosti na projekt Agregace indikátorů Národního strategického referenčního rámce (NSRR).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Složka multimedií