Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výběrová komise OPTP – schválení čtyř ...

Výběrová komise OPTP – schválení čtyř nových projektů

05.12.2012: V pondělí 3. prosince 2012 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj poslední letošní Výběrová komise OPTP. Celkem byly projednány čtyři projektové žádosti, které předložil příjemce Auditní orgán z Ministerstva financí (dále jen „AO“).
VK OPTP dne 3. 12. 2012
Jejich předložení souviselo se splněním jednoho ze závazků ČR vůči Evropské komisi definovaných v rámci tzv. Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů v ČR. Jedním z požadavků Evropské komise bylo zajištění nezávislosti pověřených auditních subjektů na řídících orgánech jednotlivých operačních programů v ČR, což bylo zajištěno schválením záměru na centralizaci pověřených auditních subjektů do struktury Ministerstva financí vládou v květnu letošního roku. Projekty projednávané na výběrové komisi jsou určeny k financování osobních nákladů, vzdělávacích akcí a konferencí, služebních cest a k zajištění vhodného pracoviště, odpovídajícího technického vybavení a dostatečné mobility zaměstnanců centralizovaného AO. Výběrová komise OPTP doporučila k financování všechny čtyři předložené projektové žádosti v celkovém objemu 372 986 463 Kč, z toho podíl EU činí 317 038 493 Kč.