Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výběrová komise OPTP – schválení nového ...

Výběrová komise OPTP – schválení nového projektu

21.08.2012: Dne 20. 8. 2012 proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj letos již čtvrté zasedání Výběrové komise OPTP. Na tomto jednání byl schválen projekt s názvem „Pořízení aplikace monitorovacího systému pro programové období 2014 - 2020“. Realizátorem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj.
Předmětem projektu je pořízení, testování a uvedení do provozu softwarové aplikace informačního systému určeného k administraci a sledování čerpání finančních prostředků z fondů EU a veřejných zdrojů ČR pro programové období 2014 – 2020. Aplikace umožní sběr, přenos, zpracování a uchování dat a zajistí poskytování relevantních informací pro účely plánování, administrace, řízení, monitoringu a hodnocení vývoje implementace všech operačních programů. Jedná se o klíčovou aktivitu, jejíž výstupy mohou významných způsobem ovlivnit efektivnost realizace dotační politiky EU v rámci ČR v programovém období 2014 – 2020.

Další zasedání Výběrové komise OPTP proběhne v září tohoto roku.