Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010

12.07.2011:

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (dále jen „ŘO OPTP“) zveřejnil výroční zprávu za rok 2010, která byla pro informaci předložena na 7. zasedání Monitorovacího výboru OPTP. K jejímu schválení členy Monitorovacího výboru OPTP došlo dne 24. 6. 2011. Evropská komise k návrhu zprávy neuplatnila žádné připomínky a vydala konečné stanovisko dne 8. 7. 2011.

Výroční zpráva byla zpracována ŘO OPTP, Oddělením kontroly, metodiky a monitorování OPTP ve spolupráci s věcně příslušnými odbory MMR a ostatními složkami implementační struktury OPTP na základě čl. 67 nařízení 1083/2006 a přílohy XVIII nařízení 1828/2006.

Výroční zpráva slouží Evropské komisi jako nejdůležitější zdroj informací o dosaženém pokroku v rámci OPTP. Cílem výroční zprávy za uplynulý kalendářní rok je především poskytnutí přehledu o dosaženém pokroku v OPTP, informací o souladu s právními předpisy Společenství, přijatých opatření k problémům spjatých s administrací programu nebo informací z realizovaných hodnocení OPTP.