Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011

19.06.2012: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (dále jen „ŘO OPTP“) předložil výroční zprávu za rok 2011 na 9. zasedání Monitorovacího výboru OPTP. Dne 14. 6. 2012 došlo k jejímu schválení členy Monitorovacího výboru OPTP procedurou písemného projednávání. V současné době byl návrh zprávy odeslán k připomínkám na Evropskou komisi.
Výroční zpráva byla zpracována ŘO OPTP, Oddělením kontroly, metodiky a monitorování OPTP ve spolupráci s věcně příslušnými odbory MMR a ostatními složkami implementační struktury OPTP na základě čl. 67 nařízení 1083/2006 a přílohy XVIII nařízení 1828/2006.

Výroční zpráva slouží Evropské komisi jako nejdůležitější zdroj informací o dosaženém pokroku v rámci OPTP. Cílem výroční zprávy za uplynulý kalendářní rok je především poskytnutí přehledu o dosaženém pokroku v OPTP, informací o souladu s právními předpisy Společenství, přijatých opatření k problémům spjatých s administrací programu nebo informací z realizovaných hodnocení OPTP.