Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Z Operačního programu Technická pomoc ...

Z Operačního programu Technická pomoc schváleny projekty v objemu 2,5 miliardy korun

31.05.2010: Praha, 31. května 2010: Doposud bylo v Operačním programu Technická pomoc schváleno 50 projektových žádostí, mezi které se rozdělí celkem 98 milionů EUR. Dotace jsou určeny mimo jiné na podporu ostatních operačních programů. Tyto výsledky byly představeny na pátém zasedání Monitorovacího výboru programu. Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku na něm bylo zastoupeno Christosem Gogosem a Michalem Marcinčákem.

Monitorovací výbor projednal opatření k návrhům možných revizí operačních programů, které vyplynuly z materiálů předložených Vládě ČR.

 

Účastníci zasedání byli informováni o počtu schválených projektových žádostí. K 31. 3. 2010 jich bylo schváleno celkem 50 v hodnotě 98 milionů EUR, což je 2,5 miliardy korun. Evropská komise potvrdila významný pokrok v čerpání z fondů Evropské unie a vyjádřila souhlas s postupy, které přispěly ke zrychlení schvalování projektů a jejich efektivnější administraci. Detailně byly rovněž prezentovány klíčové projekty OPTP, které poskytují podporu i ostatním operačním programům.

 

Na zasedání bylo rozhodnuto o schválení centrálního bodu systému AFCOS (Anti-Fraud Co-ordination Structure), jako nového příjemce podpory. Centrální kontaktní bod tohoto systému zajišťuje požadavky Národní strategie proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství. Výbor také schválil Výroční zprávu programu za rok 2009 a vzal na vědomí Zprávu o realizaci Operačního programu Technická pomoc za období 1. 11. 2009 - 31. 3. 2010.

Složka multimedií