Jste zde: Úvodní strana > OPTP 2014-2020

Operační program Technická pomoc 2014-2020

Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

Rozdíly oproti 2007–2013

Zásadní zjednodušení struktury programu a rozšíření okruhu možných příjemců. Podpora nositelů integrovaných nástrojů (ITI), především v oblasti standardního provozu a vyhodnocování strategií. Zajištění fungování národní stálé konference a regionálních stálých konferencí, které se podílejí na řízení územní dimenze intervencí ESIF. Zabezpečení ukončování regionálních operačních programů 2007–2013 po roce 2015 na základě analýz, jejich vyhodnocení a efektivní nastavení potřeb. Otevření vzdělávacích aktivit i pro partnery mimo implementační strukturu, kteří se budou podílet na řízení Dohody o partnerství.

Zaměření

OPTP 2014-2020 je svým způsobem specifický servisní program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. 
 

Podporované oblasti:

  • Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
  • Prioritní osa 2: Jednotný monitorovací systém


Žadatelé o podporu:

Ústřední orgány zajišťující institucionální zajištění koordinace a řízení Dohody o partnerství v ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí), ITI, organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stále konference, ŘO ROP 2007-2013, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Úřad vlády ČR, Zastřešující nestátní neziskové organizace (pouze za podmínek specifické výzvy), Gestoři obecných předběžných podmínek, Gestoři koordinace a monitorování finančních nástrojů, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Související odkazy