Jste zde: Úvodní strana > ... > OPTP 2007-2013 > FAQ > Finanční řízení

Otázky a odpovědi k OPTP 2007-2013

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Finanční řízení

Zahájení financování

Kdy je možné zahájit financování aktivit z projektu OPTP?

Financování aktivit projektu je možné zahájit až po schválení Stanovení výdajů/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopisu ředitelky OPTP.

Finanční hranice při podání ZŽoP

Je nastavena finanční hranice při podávání zjednodušené žádosti o platbu?

Příjemce předkládá zjednodušenou žádost o platbu minimálně v částce 50 000 Kč. V případě, že zjednodušená žádost o platbu nedosahuje minimální částky, požádá příjemce o sloučení relevantních etap projektu.

Faktura mimo monitorované období

Lze do zjednodušené žádosti o platbu zahrnout fakturu, jejíž vystavení či úhrada časově nepřísluší do monitorovaného období?

Příjemce postupuje v souladu s postupy pro posuzování časové způsobilosti výdajů, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP (kap. 5.3), v případě způsobilosti výdaje uvede příjemce zdůvodnění do etapové/závěrečné monitorovací zprávy. 

ZŽoP za etapu "n" a "n+1"

Jak postupovat v případě, že není administrace zjednodušené žádosti o platbu za etapu „n“ ukončena a příjemce je již povinen předložit zjednodušenou žádost o platbu za etapu „n+1“?

Příjemce založí v aplikaci BENEFIT7 zjednodušenou žádost o platbu za etapu „n+1“ a předloží ji na Zprostředkující subjekt (u projektů CRR na Odbor rozpočtu) pouze v pracovní tištěné verzi společně s etapovou/závěrečnou monitorovací zprávou včetně příslušných příloh. Pracovní (nefinalizovaná) tištěná verze zjednodušené žádosti o platbu za etapu „n+1“ je podepsána statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou.

ZŽoP za etapu "n+1" a "n+2"

Jak postupovat v případě, že není administrace zjednodušené žádosti o platbu za etapu „n+1“ ukončena a příjemce je již povinen předložit zjednodušenou žádost o platbu za etapu „n+2“?

Za etapu „n+2“ a následující etapy nelze v aplikaci BENEFIT7 založit pracovní verzi zjednodušené žádosti o platbu. V tomto případě příjemce požádá Zprostředkující subjekt (před uplynutím termínu pro předložení žádosti) o prodloužení termínu na předložení zjednodušené žádosti o platbu za etapu „n+2“ na formuláři Oznámení příjemce o změně. 

Realizovaná etapa bez výdajů

V případě, že nejsou uskutečněny výdaje v příslušné etapě, je potřeba, aby byla předložena zjednodušená žádost o platbu?

Příjemce nepředkládá zjednodušenou žádost o platbu s nulovou částkou. V případě, že nejsou uskutečněny výdaje v příslušné etapě, předkládá příjemce prostřednictvím Oznámení příjemce o změně projektu žádost o sloučení etap v projektu. 

Nesoulad částek na soupisce faktur a ZŽoP

Je možné, aby byla částka v soupisce faktur vyšší než částka uvedená ve zjednodušené žádosti o platbu?

Požadovaná částka ve zjednodušené žádosti o platbu se musí shodovat s částkou uvedenou v soupisce faktur. V případě nesouladu částek bude soupiska faktur vrácena příjemci k opravě.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz