Jste zde: Úvodní strana > ... > OPTP 2007-2013 > FAQ > Udržitelnost projektu

Otázky a odpovědi k OPTP 2007-2013

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Udržitelnost projektu

Udržitelnost po finančním ukončení projektu

Jsou příjemci povinni pro projekty realizované v rámci OPTP zajistit udržitelnost po finančním ukončení projektu? Pokud ano, na jak dlouhou dobu?

Příjemce je povinen zajistit udržitelnost projektu, pokud je to z hlediska charakteru daného projektu možné a to po dobu nejméně pěti let po jeho finančním ukončení (netýká se např. projektů vztahujících se k financování školení, mezd, naopak týká se zejména projektů investičních nebo částečně investičních). 

Sledování udržitelnosti

Jakým způsobem příjemce sleduje udržitelnost?

Příjemce je povinen v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v OPTP po dobu udržitelnosti pravidelně za každý rok zaslat ZS/ŘO OPTP vyplněný formulář Hlášení o udržitelnosti projektu, který je přílohou č. 15 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP. Poslední Hlášení o udržitelnosti příjemce předkládá 4 roky a 11 měsíců po ukončení financování projektu.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz