Jste zde: Úvodní strana > ... > OPTP 2007-2013 > FAQ > Zadávací/výběrová řízení

Otázky a odpovědi k OPTP 2007-2013

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ZŘ/VŘ

Zadávací dokumentace

Kdy je nutné zaslat zadávací dokumentaci ke kontrole na ŘO OPTP?

Zadávací dokumentace se zasílá na ŘO OPTP ke kontrole po vypořádání připomínek všech  relevantních útvarů v souladu s interními předpisy, pokud se ŘO OPTP nedohodne s příjemcem jinak. ŘO OPTP má na kontrolu zadávací dokumentace deset pracovních dnů.

Interní předpisy zadavatele

Je třeba při zadávání veřejné zakázky financované ze zdrojů EU postupovat i v souladu s interními předpisy zadavatele (tj. příjemce)?

Ano, při zadávání veřejné zakázky financované ze zdrojů EU je třeba postupovat nejen dle přílohy č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale i dle interních předpisů zadavatele (příjemce).

Dokumenty předkládané ŘO OPTP k posouzení

Které dokumenty vztahující se k zadávacímu/výběrovému řízení je třeba Řídicímu orgánu OPTP předkládat k posouzení a ke schválení, resp. ke kontrole?

Před zahájením zadávacího/výběrového řízení je třeba předložit záměr, podklady k zadávacímu/výběrovému řízení (zadávací dokumentaci, výzvu), způsob stanovení předpokládané hodnoty. K posouzení návrhu smlouvy je třeba předložit její návrh, zápis z jednání hodnotící komise a nejvhodnější nabídku. K administrativní kontrole (po podpisu smlouvy) se předkládá kompletní dokumentace veřejné zakázky. Povinnosti zadavatele předkládat podklady k zadávacímu/výběrovému řízení ke kontrole  Řídicímu orgánu OPTP jsou podrobně upraveny v příloze č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP (zejména čl. 13 a čl. 16), kde jsou uvedeny i jednotlivé lhůty.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz