Jste zde: Úvodní strana > OPTP 2007-2013 > Prioritní osy

Prioritní osy a oblasti podpory

Prioritní osou v operačním programu se rozumí jedna z priorit strategie skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisí a mají konkrétní měřitelné cíle. Prioritní osy pro cíl 1 i 2 jsou obsahově zcela shodné.

1a a 1b Podpora řízení a koordinace

Cíl: Zabezpečit metodickou a koordinační roli politiky hospodářské a sociální soudržnosti programového období 2007-2013 na základě jednotného implementačního prostředí, transparentního a efektivního finančního řízení. Specifickým úkolem je zabezpečení procesů směřujících k jednotné realizaci NSRR, zajištění postupů spojených s kontrolou a auditem provádění operačních programů, koordinace institucí zapojených do oblasti hospodářské a sociální soudržnosti a příprava nového programového období 2014+.
  • 1.1a a 1.1b Řízení implementace NSRR

  • 1.2a a 1.2b Finanční řízení, kontrola a audit

  • 1.3a a 1.3b Řízení a koordinace HSS

  • 1.4a a 1.4b Příprava nového programového období 2014+

 

2a a 2b Monitorování

Cíl: Zabezpečit fungující monitorovací systém pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů a elektronický přenos dat na základě jednotného, centrálního informačního systému, okamžitého přístupu dat a kvalitního operativního prostředí pro monitorování a to nejen pro potřeby programového období 2007-2013, ale také definování potřeb a příprava zabezpečení monitorovacího systému na programové období 2014+.
  • 2.1a a 2.1b Monitorovací systém

 

3a a 3b Administrativní a absorpční kapacita

Cíl: Dosáhnout zlepšení kvality, zvýšení relevance, efektivnosti, konsistence, posílení strategického využívání pomoci poskytované z fondů EU a zlepšení implementace operačních programů na základě podpory a budování administrativní a absorpční kapacity.
  • 3.1a a 3.1b Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání

  • 3.2a a 3.2b Podpora absorpční kapacity

 

4a a 4b Publicita

Cíl: Dosáhnout zvyšování úrovně povědomí veřejnosti o existenci, účelu a cílech politiky evropské hospodářské a sociální soudržnosti v ČR i obecné rovině, a podněcování dalšího zájmu o příležitosti a reálné přínosy realizace jednotlivých operačních programů v ČR včetně zajištění povědomí odborné i laické veřejnosti o aktivitách směřujících k přípravě programového období 2014+.
  • 4.1a a 4.1b Aktivity pro informování a publicitu

  • 4.2a a 4.2b Správa nástrojů komunikace a řízení komunikačního plánu OPTP (KoP OPTP)