Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > DEVÁTÉ ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ STÁLÉ KONFERENCE ...

DEVÁTÉ ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ STÁLÉ KONFERENCE JIŽ DNES

14.03.2018: Klíčoví aktéři regionálního rozvoje budou probírat aktuální témata a priority regionální politiky
Dnes začíná 9. zasedání Národní stálé konference (NSK) v Jindřichově Hradci. Účastníci konference se budou věnovat rozhodujícím tématům jako je připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a politika soudržnosti EU po roce 2020.

První den proběhne paralelní zasedání Komory pro integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ), Komory regionální a Komory pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Jednotlivé komory představují pracovní platformu určenou ke sjednocení pohledů územních partnerů a jednotlivých rezortů na otevřené otázky spojené se zacílením evropských, případně národních zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde budou pro danou oblast přinášet největší efekty.

Nejaktuálnějšími tématy bude příprava politiky soudržnosti EU po roce 2020 v oblasti městské dimenze, implementace CLLD na národní úrovni, budoucnost nástroje CLLD a v neposlední řadě také pokrok ve schvalování a realizaci strategií integrovaných nástrojů CLLD, ITI a IPRÚ. Diskutovat se bude také například nad implementací urbánních integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ, aktualitami z urbánní politiky, a implementací CLLD na národní úrovni.

Klíčovým tématem bude zejména připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je tvořena v úzké spolupráci s územními i rezortními partnery a jejíž tvorba významně souvisí s aktuálně probíranou podobou politiky soudržnosti po roce 2020. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ bude hlavním vstupem pro definování priorit území (územní dimenzi) v rámci Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020.

Systém stálých konferencí je nástrojem regionální politiky České republiky a jeho cílem je zjištění potřeb územních partnerů – regionů, měst, obcí a jejich partnerů, a jejich promítnutí do možností jednotlivých operačních programů. Společnou snahou všech členů Národní stálé konference je přispět k naplnění Dohody o partnerství, ale také diskutovat další aktuální témata spjatá s regionálním rozvojem v České republice.