Jste zde: Úvodní strana > ... > Integrované nástroje > ITI > Hradec Kr.-Pardubice

Hradecko-pardubická aglomerace

Hradecko-pardubická metropolitní oblast se nachází v NUTS 2 Severovýchod a skládá ze dvou krajských měst – Hradce Králové a Pardubic, které tvoří jádra oblasti, a jejich funkčního zázemí. V rámci ČR se jedná o jedinečnou aglomeraci se dvěma rovnocennými jádry se silnou dvoujadernou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam.

Vazby mezi jadernými městy aglomerace Hradcem Králové a Pardubicemi silně působí na okolí a velkou měrou ovlivňují konkurenceschopnost celého regionu. Silné vazby má území aglomerace na Středočeský kraj a hl. m. Prahu. 

Integrovaná strategie pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast představuje zásadní dokument pro realizaci klíčových investic v metropolitní oblasti, které budou řešit problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondůStrategie vznikla kombinací expertního a komunitního přístupu a funkční území aglomerace bylo vymezeno na základě indikátorů vyjížďkových vztahů širokého okruhu obcí k centrálním jádrům aglomerace.

Vízí strategie je konkurenceschopná a atraktivní východočeská aglomerace - nadregionální pól ekonomického, znalostního a kulturního růstu. Na základě zjištěných problémů byly pro aglomeraci Hradec Králové-Pardubice definovány dva strategické cíle:
  • udržitelná aglomerace - životní prostředí, udržitelná mobilita, podmínky pro socioekonomický rozvoj bez negativnich vlivů na kvalitu života obyvatel
  • chytrá a kreativní aglomerace - rozvoj znalostního trojúhelniku "vzdělávání, výzkum, inovace"
Strategie byla představena členům Regionální stálé konference pro území Pardubického kraje dne 10. listopadu 2016, prezentace je ke stažení zde    

Schválený strategický dokument (verze 3.3)    

Základní údaje o aglomeraci
Počet obyvatel:         335 118
Rozloha:                    1 163 km2
Hustota zalidnění:    288 obyv./km2
Počet obcí:                145Hradecko-pardubická aglomerace
Mgr. Miroslav JANOVSKÝ
manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace
e-mail: miroslav.janovsky@mmp.cz
Web: Pardubice.eu    HradecKralove.org