Jste zde: Úvodní strana > ... > Integrované nástroje > ITI > Olomouc

Olomoucká aglomerace

Statutární město Olomouc je centrem střední Moravy a jedno z nejstarších a nejvýznamnějších historických měst České republiky známé svými památkami, množstvím kostelů, rozlehlými parky, květinovými výstavami a starobylou univerzitou.

Město bylo v obou předchozích programovacích obdobích úspěšným žadatelem o dotace. V současné době si statutární město Olomouc uvědomuje důležitost spolupráce s ostatními subjekty v jeho bezprostředním i širším okolí, včetně dvou dalších významných regionálních sídel - Prostějova a Přerova, za účelem dosažení vyššího stupně rozvoje celé oblasti. Tento rozvoj může přinést synergický efekt pro všechny další subjekty v aglomeraci a tím velmi přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti oblasti. Vymezení aglomerace bylo realizováno na základě kombinace přístupu kvatitativního (dojížďka do práce) a kvalitativního, který sloužil jako doplňkový.  
 
Pro návrh integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace byly na základě socio-ekonomické analýzy, SWOT analýzy a jednání s klíčovými aktéry zvoleny tyto problémové oblasti, které má ITI následně nápomoci řešit:
  • klesající atraktivita aglomerace
  • selhávání trhu práce
  • nízká ekonomická výkonnost aglomerace
  • nedostatečná infrastruktura
Identifikované problémy budou řešeny v rámci třech prioritních oblastí:
  • podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce
  • tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky
  • rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života
Strategie byla představena členům Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje dne 11. února 2016, prezentace je ke stažení zde    

Schválený strategický dokument  (verze 4, září 2016)    

Základní údaje o aglomeraci
Počet obyvatel:          451 874
Rozloha:                     2 322 km2
Hustota zalidnění:    195 obyv./km2
Počet obcí:                 240Olomoucká aglomerace
Ing. Radovan SÍTEK
Odbor evropských projektů
e-mail: radovan.sitek@olomouc.eu
web: www.olomoucka-aglomerace.eu/