Jste zde: Úvodní strana > ... > Integrované nástroje > ITI > Praha

Pražská metropolitní oblast

Hlavní město Praha a jeho bezprostřední zázemí patří mezi nejvýznamnější ekonomická a kulturní centra ve střední Evropě. Plní také mnoho dalších funkcí v rámci České republiky. Řada jevů a procesů probíhajících v současné době v metropolitní oblasti má pozitivní i negativní konotace. Například proces rezidenční suburbanizace vyvolává bezesporu zvýšenou intenzitu individuální automobilové dopravy i tlak na přírodní složky krajiny. Na druhé straně znamená oživení a diverzifikaci sociálního prostředí i aktivit v dlouhodobě stagnujících sídlech v zázemí města.

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti je společnou strategií hl. m. Prahy a Středočeského kraje, v rámci které budou realizovat společné strategické projekty s pozitivním dopadem na oba regiony, a to v oblasti dopravy, životního prostředí a regionálního školství, spolufinancované z ESI fondů.

Zásadním přínosem tvorby strategie bylo vymezení Pražské metropolitní oblasti. Na základě použití dat od mobilních operátorů byly po mnoha letech ověřeny funkční vazby v území, které poslouží nejen nástroji ITI, ale také dalšímu politickému rozhodování v obou regionech. V rámci tvorby Strategie byla dále provedena socioekonomická analýza, popisující charakteristiku území, SWOT analýza, analýza hlavních stakeholderů, která ukazuje důležitost jednotlivých hráčů ve vazbě na tvorbu i budoucí realizaci Strategie a analýza problémů a potřeb Pražské metropolitní oblasti.

Na základě analýz a následné dobatě s územními partnery byla identifikována základní témata, která odpovídají globálnímu cíli strategie "Pražská metropolitní oblast v roce 2023: Blízko do škol, pohodlě do práce, bezpečně doma" a jsou řešena následujícími prioritními oblastmi:
  • Inteligentní doprava
  • Ochrana před přírodními riziky
  • Dostupné a kvalitní školství
Strategie byla představena členům Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje dne 16. prosince 2015, strategický dokument je ke stažení zde     (verze 1.5, leden 2016).
 
Základní údaje o aglomeraci
Počet obyvatel:         1 999 732
Rozloha:                    4 983 km2
Hustota zalidnění:    401 obyv./km2
Počet obcí:                 515
 


Pražská metropolitní oblast
Ing. Lenka KRIEGISCHOVÁ
Oddělení evropských fondů a projektů
e-mail: kriegischova@ipr.praha.eu
web: www.itipraha.eu/