Jste zde: Úvodní strana > Kalendář akcí > RSK Moravskoslezského kraje

RSK Moravskoslezského kraje

4. zasedání Regionální stálé konference MSK
Typ akce: konference
Termín konání: 24. 3. 2016, 10:00 - 12:30
Adresa místa konání: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28. října 117, Ostrava
Upřesnění místa konání: předsálí zastupitelstva (D 200)
Program:
 1. Zahájení konference předsedou RSK, schválení programu, organizační záležitosti
 2. Informace o aktuálním stavu programového období EU 2014-2020 (aktuální výzvy, informace z Národní stálé konference, národní dotační tituly, zákon o veřejných zakázkách)
 3. Informace o Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje – analytická část
 4. Informace o připravovaném krajském dotačním titulu „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“
 5. Vstup členů RSK
 6. Informace o konceptu SMART region
 7. Aktuální informace ke stavu přípravy strategie Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci (ITI)
 8. Aktuální informace ke stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
 9. Informace o programu „Yes, I Do“
 10. Schválení území a nositele pro tvorbu Místního akčního plánu dle předložené žádosti z území (ORP Krnov)
 11. Různé a diskuze


Přidat událost do kalendáře (Outlook, Google, Android, …)    

Místo konání