Územní dimenze

Cílem těchto stránek je informovat širokou veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou zapojeni do systému realizace a koordinace územní dimenze, v podobě zpětné vazby a aktuálních informací z této oblasti.

Naleznete zde popis principů územní dimenze a jejích typů, systému stálých konferencí, které ji koordinují, základní charakteristiku integrovaných nástrojů, jako jednu z možností naplňování územní dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze v jednotlivých programech ESI fondů včetně informací o jejím naplňování.

Novinky

12.05.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila již třetí výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Nově vyhlášená výzva je určena pouze místním akčním skupinám (MAS ...

10.03.2017: Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR vypracoval na základě zpráv od nositelů integrovaných strategií a dalších relevantních zdrojů zprávy o pokroku integrovaných nástrojů ITI, IPRÚ a CLLD ...

02.03.2017: Dnes byla spuštěna registrace na OECD LEED Forum, které se bude konat v Praze ve dnech 10. - 11. dubna.

25.01.2017: Na základě dohody řídicích orgánů OP VVV a IROP došlo ke zpřesnění podmínek aktualizace strategických rámců MAP.

25.01.2017: Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní ...

20.01.2017: Porovnání dat z oblasti financování ESIF ze září 2016 a ledna 2017

19.01.2017: Vláda během svého pondělního jednání odsouhlasila Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2017 - 2018, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Dokument určuje hlavní ...

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů