Územní dimenze

Cílem těchto stránek je informovat širokou veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou zapojeni do systému realizace a koordinace územní dimenze, v podobě zpětné vazby a aktuálních informací z této oblasti.

Naleznete zde popis principů územní dimenze a jejích typů, systému stálých konferencí, které ji koordinují, základní charakteristiku integrovaných nástrojů, jako jednu z možností naplňování územní dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze v jednotlivých programech ESI fondů včetně informací o jejím naplňování.

Novinky

18.10.2016: Řídicí orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v návaznosti na usnesení Národní stálé konference vydal dne 14. října metodický výklad pro úpravy rámců pro investice do infrastruktury krajských akčních plánů rozvoje ...

11.10.2016: Ve dnech 5. - 6. října proběhlo v Poděbradech již 5. zasedání Národní stálé konference.

11.10.2016: Odbor regionální politiky MMR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. prosince 2016

10.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj a Agentura pro sociální začleňování připravily pro aktéry v území dotazníkové šetření zjišťující rozvojové potřeby v sociální oblasti.

27.09.2016: Dne 20. září 2016 proběhlo pracovní setkání ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje za účasti zástupců Krajských sítí místních akčních skupin.

02.09.2016: V pondělí 22. srpna 2016 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj studijní návštěva moldavské delegace.

26.08.2016: Ministerstvo zemědělství ČR aktuálně vyzývá farmy nebo nestátní neziskové organizace, které spolupracují s farmami, k zasílání projektových záměrů souvisejících se sociálním zemědělstvím sekretariátu RSK v daném ...

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů