Tělocvična Řepiště

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Obec Řepiště
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/01.00102
Zahájení projektu: 30. 6. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Obsahem projektu bude výstavba chybějící tělocvičny pro výuku tělesné výchovy a také samotné zlepšení podmínek pro život na vesnici, které má přispět ke snižování vylidňování venkova, zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení na vesnici (občané budou mít možnost využití zařízení pro sportovní, kulturní a společenské vyžití).
Hlavním cílem připravovaného projektu projektu je výstavba tělocvičny s vybavením na volejbal, basketbal, floorbal a základním vybavením pro výuku tělesné výchovy v obci Řepiště. Plánované rozměry tělocvičny 26,6 m x 14,6 m. V obci Řepiště a jejím blízkém okolí doposud není k dispozici uvedené zařízení, které by trvale poskytovalo možnosti společenského, kulturního a sportovního vyžití. Základní škola v obci nedisponuje sportovním zařízením a nemá vyhovující objekt pro výuku tělesné výchovy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 561 750,94
Veřejné zdroje ČR: 3 805 014,00
 
Celková částka: 25 366 765,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena