Alexandrova rozhledna u Adamova

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO ADAMOV
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/01.00035
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 15. 4. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Doprava

Vyhlídka nad městem Adamov sahá svou historií až do 60. let 19. století. V průběhu let prošla rozhledna několika úpravami, přičemž během druhé světové války byla takřka zničena. I přes určité opravy během 70. let je Alexandrova rozhledna stále v dezolátním stavu a není tak přístupná pro veřejnost, přestože kolem jejího úpatí vede turistická stezka.
Zastupitelé města se proto rozhodli rekonstruovat tuto dominantu tak, aby byla opět přístupná široké veřejnosti a poskytovala atraktivní turistický cíl s nezaměnitelným rozhledem po okolí.
V rámci celkového technického zhodnocení rozhledny dojde mimo jiné především k vybudování nového schodiště na vyhlídkový ochoz a nástavby rozhedny o cca 5 m tak, aby nový výhled byl v 360 stupních. Vybudován bude také navigační systém, rozhledové tabule a lavičky vedle rozhledny.
Mezi zástupci žadatele, Města Adamova, panuje na projektu široká shoda. Žadatel má bohaté zkušenosti s obdobnými projekty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 626 316,28
Veřejné zdroje ČR: 463 466,00
 
Celková částka: 3 089 782,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena