Vítejte v Sand City ve Westernu Boskovice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Westernové městečko Boskovice s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/02.00518
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

V rámci projektu samotného došlo k realizaci nové komplexní propagační a informační kampaně parku, došlo k rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit, které tak umožňuje nově celoroční provoz parku. Vzhledem k těmto změnám došlo také ke změně názvu a loga městečka. Park byl zprovozněn v roce 1993 a od té doby dostál mnohých změn.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 911 578,14
Veřejné zdroje ČR: 337 337,00
Soukromé zdroje: 1 499 277,00
 
Celková částka: 3 748 192,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena