Vítejte ve Starém Městě v Telči

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO TELČ
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/02.00548
Zahájení projektu: 8. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 12. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Cílem tohoto projektu je vytvoření podmínek pro rozšíření turistické programové nabídky města Telče. Celým projektem se prolíná snaha oživit a zpřístupnit návštěvníkům zajímavá, atraktivní místa a zákoutí lokality Staré Město. Projekt propojuje celou řadu vzájemně úzce souvisejících aktivit Města Telče, ale i jiných subjektů v oblasti cestovního ruchu. Dojde k vytvoření ucelené celodenní programové nabídky pro různé cílové skupiny.
Projekt konkrétně řeší jak aktivity v oblasti zkvalitnění turistické infrastruktury, tak i aktivity propagační. Z pohledu infrastruktury cestovního ruchu jde zejména o zlepšení stavu přístupových cest, zkvalitnění a rozšíření naučné stezky, umístění doprovodného mobiliáře či vybudování vyhlídkového mola. Dokladem o komplexnosti a ucelenosti projektu je vytvoření turistického průvodce a osazení informačních tabulí s jednotícím tématem, tedy Vítejte ve Starém Městě v Telči, aneb poznejte nepoznané.
 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 100 035,02
Veřejné zdroje ČR: 3 017 652,00
 
Celková částka: 20 117 687,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena