Dokončení revitalizace náměstí v Lukách nad Jihlavou

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Městys Luka nad Jihlavou
Registrační číslo: CZ.1.11/3.3.00/01.00376
Zahájení projektu: 8. 8. 2008
Ukončení projektu: 28. 12. 2008
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Projekt je zaměřen na zkvalitnění životního prostředí a životních podmínek občanů městyse Luka nad Jihlavou. Tento projekt řeší dokončení revitalizace náměstí v městyse Luka nad Jihlavou. Realizací projektu vzniklo kompaktní regenerované veřejné prostranství v centru městyse. Vznikla nová klidová zona s vyhlídkou na Kozlovský potok, dále je vytvořena nová místní komunikace s oddělením chodníku pro pěší a nová výsadba zeleně. Estetičnost prostředí přispívá ke zvýšení integrity a posiluje stabilizaci osídlení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 125 140,58
Veřejné zdroje ČR: 375 025,00
 
Celková částka: 2 500 166,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena