Komplexní obnova Karlova náměstí v Polné a jeho bezprostředního okolí

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO POLNÁ
Registrační číslo: CZ.1.11/3.2.00/01.00242
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Město Polná postupně revitalizuje a regeneruje celou městskou památkovou zónu. Záměrem tohoto projektu je komplexní obnova upadajícího historického jádra - veřejného prostranství Karlova náměstí v Polné a jeho bezprostředního okolí, které reprezentuje přilehlé veřejné prostranství Feltlovy ulice. Tato obnova je potřebná hlavně pro zvýšení atraktivnosti městského prostředí pro obyvatele města, mikroregionu Polensko i pro návštěvníky. Stávající technický stav Karlova náměstí i přilehlé Feltlovy ulice je nevyhovující. Cílem projektu je tedy komplexní revitalizace a obnova těchto prostor - veřejných prostranství.

Náměstí je unikátně dochované v půdorysu ve tvaru trojúhelníku, najdete tu rabínský dům a synagogu, kde nyní sídlí Regionální židovské muzeum. Rabínským domem můžete přímo projít z horního náměstí na Rabínský plácek.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 767 841,53
Veřejné zdroje ČR: 5 418 480,00
 
Celková částka: 15 186 322,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena