Mahenka - centrum sociálních služeb

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Diecézní charita Brno
Registrační číslo: CZ.1.11/3.1.00/02.00600
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Předkládaný projekt je koncipován jako významné zlepšení životních podmínek pro úzce profilovanou skupinu obyvatel. Projekt je určen pro specifické skupiny obyvatel ohrožené sociální exkluzí. Především jde o nezaměstnanou mládež nebo mládež ohroženou nezaměstnaností ze znevýhodněného či odlišného sociokulturního prostředí ve věku 15 - 26 let.
Projekt preferuje individuální přístup k osobám cílových skupin jako prostředek k obnovení jejich důvěry ve společenské hodnoty a také důvěry v sebe samaa zároveň posiluje jejich snahu o sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace, co se týká řemeslných dovedností či práce s informačními technologiemi.
Žadatelem a realizátorem projektu je nezisková organizace Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 330 920,83
Veřejné zdroje ČR: 2 528 986,00
 
Celková částka: 16 859 907,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena