Zámecké kulturní centrum Rosice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Město Rosice
Registrační číslo: CZ.1.11/3.2.00/02.00605
Zahájení projektu: 23. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Předmětem projektu je rekonstrukce části severního křídla nemovité kulturní památky Zámek Rosice, která je v současnosti ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Rekonstruované prostory vyřeší problém chybějícího kvalitního zázemí pro organizátory a účastníky volnočasových aktivit z řad obyvatel města a spádového okolí. Realizací projektu bude umožněn další rozvoj činnosti širokého spektra organizací působících ve městě v oblasti kultury a volného času a rozšíření jimi poskytovaných služeb. Zejména bude vyřešen problém absence prostor pro pořádání prostorově náročnějších kulturních a výchovně vzdělávacích akcí a nedostatku skladovacích prostor a kluboven. Současně dojde k záchraně části nemovité kulturní památky.
Řízení a administraci projektu bude město Rosice zajišťovat z vlastních zdrojů, stavební úpravy budou řešeny dodavatelsky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 053 982,47
Veřejné zdroje ČR: 9 510 329,00
 
Celková částka: 24 564 311,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena