Chceme bydlet a pracovat jako vy

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Šumperk
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00757
Zahájení projektu: 19. 10. 2010
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Město Šumperk je významným centrem, které dlouhodobě podporuje spolu s dalšími subjekty sociální oblast, zvláště pak oblast podpory vzdělávání dětí a osob se specifickými potřebami, poruchami učení, zdravotně a mentálně postiženými. V této době poskytují vzdělávací organizace zázemí pro 380 dětí se zdravotním, tělesným či mentálním postižením. Město Šumperk je tedy v oblasti speciálního vzdělávání významnou spádovou oblastí.
Avšak aktuálně tato oblast nedisponuje žádným zařízením poskytujícím chráněné bydlení, odlehčovací služby ani další služby tolik potřebné pro těžce mentálně postižené osoby a jejich blízké, ačkoliv poptávka po takovémto specializovaném zařízení je dlouhodobě vysoká a neuspokojená. Cílem předkládaného projektu je rekonstrukce objektu v areálu Základní a střední školy Pomněnka - školy pro těžce mentálně postižené děti, kde by bylo zbudováno kompletní zázemí - centrum denních služeb, chráněné bydlení a dílna, denní stacionář, atd.
Realizátorem je žadatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 466 545,37
Veřejné zdroje ČR: 3 611 743,00
Soukromé zdroje: 4 249 109,00
 
Celková částka: 28 327 397,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena