BYTOVÝ DŮM A PENZION MORAVA OTROKOVICE

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: RAINER CZ, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/03.00204
Zahájení projektu: 17. 4. 2009
Ukončení projektu: 17. 4. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Celý projekt navazuje na stávající aktivity a zkušenosti žadatele a představuje výstavbu bytového domu a penzionu Morava.
Projekt, který je předmětem žádosti o dotaci, je první částí tohoto celkového projektu a představuje výstavbu penzionu s ubytovací kapacitou 42 lůžek ve standardu na úrovni 3 hvězdičkových ubytovacích kapacit.Řeší stávající nedostatečnou kapacitu tohoto ubytování v místě realizace - město Otrokovice, i v navazujících oblastech.
Primárně je zaměřen na turisty a návštěvníkyregionu Zlínska, Kroměřížska a Slovácka, tedy regiony s velkým rozvojovým potenciálem. Prostřednictvím nabídky nové ubytovací kapacity s dostatečným ubytovacím standardem a příznivou cenou má být dosaženo zvýšení návštěvnosti výše zmíněných regionů,čímž dojde k dalšímu rozvoji turistického ruchu a navazujících turistických služeb. Nezanedbatelným přínosem bude také zřízení nových pracovních míst.
Veškeré aktivity související s výstavbou a následným provozem penzionu bude realizovat žadatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 957 312,17
Veřejné zdroje ČR: 874 819,00
Soukromé zdroje: 3 920 000,00
 
Celková částka: 9 752 131,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena