Barokní bastionová pevnost - Prachárna Olomouc

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.
Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/16.00876
Zahájení projektu: 29. 10. 2010
Ukončení projektu: 30. 9. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Stavební obnova kulturní památky - bývalé prachárny bastionové pevnosti Korunní pevnůstky v Olomouci včetně vybudování expozic historie vojenství, historie fortů, zbraní, uniforem aj.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 265 425,44
Veřejné zdroje ČR: 1 282 139,00
 
Celková částka: 8 547 564,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena