Město v hradbách - městská galerie

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Město Uničov
Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/03.00248
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Projekt "Město v hradbách - městská galerie" řeší revitalizaci přízemí historického objektu č.p. 29 na Masarykově náměstí v historickém centru města Uničova. V revitalizovaných nebytových prostorách bude zřízena městská galerie. V současné době jsoupro účely výstavnictví k dispozici pouze provizorní prostory v Základní umělecké škole a ty nejsou dostačující. V galerii se budou konat dlouhodobé i krátkodobé výstavy regionálních výtvarníků, bude zde zřízeno centrum tradiční lidové kultury Uničovska. Projekt zapadá do dlouhodobé snahy zpřístupnit a oživit kulturní památky v centru Uničova s jejich původním využitím pro potřeby rozvoje cestovního ruchu. Realizací projektu dojde k vytvoření dosud chybějící infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu.
Projekt je součástí Komplexního programu rozvoje města na léta 2007-2013, navazuje na dosavadní aktivity a dále je rozvíjí (podána žádost na revitalizaci centrálního náměstí). Je také v souladu s územně plánovací dokumentací města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 263 167,39
Veřejné zdroje ČR: 1 043 900,00
 
Celková částka: 5 307 067,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena