Rekonstrukce a RŽK silnice II/303 - část 2.

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00011
Zahájení projektu: 15. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Podpora podnikatelů

V rámci zkvalitnění silniční sítě v Královéhradeckém kraji byla v roce 2004 zahájena rekonstrukce silnice II/303 z Náchoda do Broumova. Z prostředků získaných ze SROP byla v roce 2005 rekonstruována a modernizována 1. část silnice z Náchoda do Hronova. Předkládaný projekt řeší rekonstrukci úseku v délce 1,805 km se začátkem na Jungmannově ulici (km 8,660) v Hronově a koncem v Žabokrkách (km 10,465). Vzhledem k současnému stavu projekt řeší rekonstruci ve dvou úsecích - 1. úsek představuje kompletní rekonstrukci silnice pro havarijní únosnost (km 8,660 - 9,505) a 2. úsek představuje rekonstrukci živičného krytu (km 9,505 - 10,465). Konec rekonstruovaného úseku přímo navazuje na část silnice, která byla zrekonstruována v roce 2004 z finančních prostředků získaných v Phare CBC.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 43 779 829,75
Veřejné zdroje ČR: 7 725 854,00
 
Celková částka: 51 505 684,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena