Kulturně - společenské centrum Holetín

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Obec Holetín
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00597
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 15. 7. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Podpora podnikatelů

V nevyužívaném komplexu výrobních ploch a budov v centru obce vyrostla multifunkční klubovna se zázemím a informačním koutkem o regionu, dále nové sportoviště a kancelář pro správce celého objektu. Centrum s parkovištěm a bezbariérovým chodníkem nabízí i poloviční pracovní úvazek.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 634 858,40
Veřejné zdroje ČR: 1 523 799,00
 
Celková částka: 10 158 657,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena