Modernizace operačních sálů Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Panochova nemocnice Turnov s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00523
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Nové vybavení operačních sálů nemocnice moderní zdravotnickou technikou. Vstupní filtr pro vstup na operační sál, včetně rekonstrukce prostorů sálu. Nová vzduchotechnika v septickém traktu přispívající sterilním vlastnostem nemocnice. Tím vším se pyšní Panochova nemocnice. Zároveň byly zakoupeny operační stoly, operační lampy, endoskopická věž, elektrokoagulace, defibrilátory, stropní stativy a RTG C-rameno. Modernizovaná nemocnice nyní splňuje náročné požadavky na kvalitní pracoviště pro operační zákroky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 627 083,13
Veřejné zdroje ČR: 3 816 544,00
 
Celková částka: 25 443 627,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena