Rekonstrukce knihovny a okolí - městys Pecka

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Městys Pecka
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00688
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Rekonstruovaly se prostory místní knihovny v budově prohlášené za kulturní památku. Jedná se o solitérní klasicistní dvoupodlažní podsklepený objekt z roku 1842. Knihovna byla rozšířena, došlo na výměnu oken, v budově je bezbariérový vstup. Před objektem vzniklo parkoviště, rekonstruovaly se  chodníky i veřejné osvětlení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 457 103,72
Veřejné zdroje ČR: 963 018,00
 
Celková částka: 6 420 122,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena