Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Jevíčko
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00717
Zahájení projektu: 4. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Palackého náměstí v centru města dosud nebylo bezbariérově přístupné, infrastruktura byla zastaralá, chyběl dostatek parkovacích ploch, napojení na příjezdové komunikace v rozích náměstí bylo úzké, nedostatečnou kapacitou trpěla také budova městského úřadu. Uskutečněná revitalizace Palackého náměstí, zadních traktů za městským úřadem a přístavba nového objektu k budově úřadu zmíněné nedostatky odstranila.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 627 652,21
Veřejné zdroje ČR: 11 450 575,00
 
Celková částka: 29 078 227,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena