Poutní chrám P. Marie na Chlumku v Luži - BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Římskokatolická farnost Luže
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/14.00848
Zahájení projektu: 1. 8. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Předmětem projektu je především bezbariérové zpřístupnění barokní perly, Chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži, na území Pardubického kraje. Součástí projektu je také výstavba nové přístupové cesty a vytvoření prosklené zádveřní stěny, která umožní celodenní zhlédnutí interiéru chrámu s využitím audiovizuálních technologií. Důvodem projektu je zaplnění mezeru na trhu s bezbariérovou infrastrukturou vedoucí k posílení cestovního ruchu a využití jedinečné památky s unikátními komponenty pro zatraktivnění pardubického regionu. Stavební část bude řešena dodavatelsky při dodržení postupů nutných pro kulturní památky a v provozní fázi projektu budou požity technologie šetrné k životnímu prostředí. Projekt svým zaměřením negeneruje příjmy a bude určen věřícím i ateistickým turistům všech věkových kategorií a společenských vrstev, laické i odborné veřejnosti, vytváří synergický efekt, prospěje atraktivitě města Luže a dotčeného Pardubického kraje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 982 426,47
Veřejné zdroje ČR: 1 232 194,00
 
Celková částka: 8 214 620,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena