Vojenské muzeum Králíky

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Králíky
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00176
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Projekt je prvním a nutným krokem v komplexně pojatém projektu přírodního muzea Králická pevnostní oblast. Vybudované muzeum s dostatečnou expoziční interiérovou i exteriérovou plochou zajistí vystavovaným unikátním exponátům vhodné podmínky nutné pro jejich další uchování. Zejména výstava těžké techniky, v minulosti vystavené venkovním vlivům, tak doznala významných pozitivních změn.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 64 500 189,09
Veřejné zdroje ČR: 11 382 386,00
 
Celková částka: 75 882 575,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena