Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko- nová pobočka VMG v České Lípě

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00345
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

V památkově chráněném objektu šatlavy – městského vězení - vzniklo muzeum, jež nabízí expozici speleoarcheologie a speleoantropologie - nálezy z jeskyní a převisů severovýchodních Čech od pravěku až po 2. světovou válku. Prostory jsou upraveny do podoby jeskyně. Muzeum poukazuje i na dějiny středověké České Lípy a zdejšího hrnčířského centra. Prezentovány jsou též nejnovější výzkumy v centru města. Současně se zřídily pracovny archeologů a depozitář.   

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 719 361,17
Veřejné zdroje ČR: 1 891 651,00
 
Celková částka: 12 611 012,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena