Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Obec Kuks
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/24.01130
Zahájení projektu: 3. 4. 2012
Ukončení projektu: 30. 4. 2013
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Projekt řeší rekonstrukci centra obce Kuks, kde má být vybudována adekvátní infrastruktura pro naučnou stezku (vycházkový okruh) vedoucí k turistickým atraktivitám zařazeným jako Národní kulturní památka. Účelem projektu je tedy vybudování vycházkového okruhu, napojení na vycházkový okruh od záchytného parkoviště a na dále napojení na most přes řeku Labe vedoucí k Hospitalu Kuks. Realizací projektu bude dále dobudována infrastruktura cyklostezky, přičemž dojde k napojení na část již vybudované cyklostezky, která je dále propojena s cyklostezkou Modrý pás Labe. Výstupy projektu jsou určeny českým i zahraničním turistům, kteří přijíždějí do oblasti Kukska. Stávající dopravní infrastruktura v obci je pro potřeby rozvoje CR v současnosti nedostatečná.
Cílem projektu je zkvalitnění dostupnosti turistických atraktivit CR s cílem zvýšit atraktivitu oblasti pro návštěvníky v zóně Národní kulturní památky. Realizací projektu bude také zajištěna lepší dostupnost Hospitalu Kuks pro návštěvníky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 705 920,59
Veřejné zdroje ČR: 3 124 574,00
 
Celková částka: 20 830 495,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena