Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Nemocnice Strakonice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/2.6.00/05.01750
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2014
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Projekt je zaměřen na rekonstrukci operačních sálů ve stávajícím pavilonu chirurgie a přístavbu k tomuto objektu, kde vznikne multioborová JIP, která výrazným způsobem přispěje k optimalizaci, výrazné reorganizaci pracovišť a tím i k zajištění efektivnosti provozu. Realizací projektu dojde k modernizaci nemocnice a především ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienty. Projekt představuje druhou ze tří etap projektu Dostavba a rekonstrukce Nemocnice Strakonice, a.s. První etapa, tvořená projektemDostavba lůžkového fondu, byla podpořena v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad. Třetí etapa - projekt Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s., je předkládán v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad. Úspěšná realizace vyžaduje návaznost obou předkládaných projektů. V případě kontinuální nenávaznosti je stav po realizaci prvního projektu samostatně nefunkční.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 76 023 085,00
Veřejné zdroje ČR: 64 428 750,00
 
Celková částka: 140 451 835,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena