Obnova rozhledny na Sedle

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/03.00826
Zahájení projektu: 14. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Projekt se zaměřuje na oblast cestovního ruchu a jeho infrastruktury. Smyslem je rozšířit stávající turistickou infrastrukturu, propojit dosud samostatně fungující stavby technického rázu v oblasti (vznik tematické stezky), přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoji cestovního ruchu oblasti, rozšířit nabídku možností pro trávení volného času a posílit konkurenceschopnost nabídky v období zimní sezóny. Řeší tedy vybavenost a stav infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Zároveň pozitivně ovlivní nabídku turistických zajímavostí a cílů jedné z nejnavštěvovanějších oblastí ČR - Šumavy, resp. Šumavského podhůří.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 751 940,43
Veřejné zdroje ČR: 839 333,00
Soukromé zdroje: 835 477,00
 
Celková částka: 6 426 750,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena