Rekonstrukce hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Zdeněk Kutil
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/03.01259
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení stavu kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního v regionu. Projekt je zaměřen na rekonstrukci zchátralého objektu hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou na seznamu nejohroženějších památek ČR. Současný neutěšený stav je výsledkem dlouhodobého zanedbání údržby předchozími majiteli. Z hlediska památkové péče je obnova památky jak po stavební, tak po funkční stránce významným krokem ke zhodnocení městské památkové zóny Vimperk a patří k prioritním akcím města. Obnovení funkce hotelu, restaurace i sálu a provoz internetové kavárny bude významným přínosem pro rozvoj CR v oblasti. Předpokládaná investice činí 24,1 mil. Kč bez DPH (z toho způsobilé výdaje 22,8 mil. Kč bez DPH) a její součástí je kompletní rekonstrukce a vybavení hotelu. Realizací projektu dojde ke zlepšení využití kulturně historického potenciálu města Vimperk a k doplnění nedostačující nabídky ubytovacích kapacit.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 839 137,43
Veřejné zdroje ČR: 1 912 788,00
Soukromé zdroje: 10 019 370,00
 
Celková částka: 22 771 295,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena