Rekonstrukce kostela a fary v Prachaticích

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Římskokatolická farnost Prachatice
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/02.00595
Zahájení projektu: 1. 2. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Projekt řeší problém havarijního stavu střešní krytiny kostela. Současná krytina se drolí, ve střeše vznikají trhliny a dochází k zatékání a poškozování kulturně historické památky kostela sv. Jakuba. V souvislosti s rozvojem turistického ruchu je v rámci projektu řešen nevyužitý prostor v části krovu kostela. Tento prostor bude využit k výstavám a prezentaci města, případně k uměleckým vernisážím a povede k zvýšení návštěvnosti této kulturně historické památky i města Prachatice. Dalším problém, který je v rámci projektu řešen je restaurování malých pseudogotických varhan v presbytáři, rekonstrukce zákristie a rekonstrukce gotických nástěnných maleb. V rámci restaurátorského průzkumu byly objeveny unikátní gotické výmalby v prostorách presbytáře a jejich restaurování doporučil i NPÚ při jednání dne 27.11.2007. Projekt zároveň řeší rekonstrukci osvětlení a ozvučení pro tělesně postižené uvnitř kostela.
V rámci projektu je zároveň řešen problém druhé kulturně nemovité památky - fary.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 271 233,56
Veřejné zdroje ČR: 1 989 041,00
Soukromé zdroje: 1 981 420,00
 
Celková částka: 15 241 695,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena